** حق الزحمه قرارداد های غیرانتفاعی پرداخت شد-حق الزحمه تک درس تا تاریخ 28/12/93 پرداخت شد-پروژه پرداخت شد-کارورزی نقشه برداری پرداخت شد-شش هففته حق التدریس نیمسال دوم 94-93 پرداخت شد **

نام كاربري
كلمه عبور
حق التدریس بازنشسته شاغل